zwanger

PRAKTISCHE INFORMATIE

Zin in bevallen is een onderdeel van Psychoconsult Almere. De gehele begeleiding bestaat uit 4 tot 5 bijeenkomsten van een uur bij mij in de praktijk in Almere. De begeleiding is individueel, omdat iedere vrouw haar eigen voorgeschiedenis heeft. Daarom worden de oefeningen geheel “op maat” aangeleerd. Als je alleen gebruik wilt maken van het aanleren van zelfhypnose en ontspanning, kun je volstaan met twee tot drie bijeenkomsten.

Het is een grote steun voor de a.s. moeder als de partner (of eventueel de vertrouwenspersoon) tenminste één keer meekomt. Na de bevalling bestaat de mogelijkheid voor een nazorggesprek. Hierin besteden we aandacht aan het verloop van de bevalling en de geboorte. Daarnaast is er ook ruimte voor vragen of eventuele problemen.

Zo rond de 20e week vindt het eerste contact plaats. De volgende bijeenkomsten zijn ongeveer om de drie weken.

Het tarief per consult is 75,= euro.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Als je wilt weten wat jouw verzekering biedt, kijk dan in het overzicht op Psychoconsult Almere.